Windykacja

Dwie osoby podają sobie ręce

Co oferujemy?

Skuteczne ściąganie długów i należności to sprawa wymagająca doświadczenia i odpowiedniego podejścia. Każda windykacja w naszej firmie poprzedzona jest dokładną analizą, dzięki której opracowuje się sukcesywny plan działania. Każdy Klient ma swoją, odrębną historię, dlatego ważne jest aby do sprawy podchodzić indywidualnie. Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi usługami, zapraszamy do Centrali naszej firmy w Warszawie.

 • Specjalistyczne dochodzenie należności finansowych.
 • Odnajdywanie majątku ukrytego i odzyskiwanie mienia.
 • Prowadzenie bezpośredniej windykacji przedsądowej, wspomaganie windykacji sądowej i egzekucyjnej.
 • Czynności windykacyjne po dokładnym rozpoznaniu sytuacji finansowej i majątkowej dłużnika oraz jego najbliższych - wywiad gospodarczy.
 • Poszukiwanie nieuczciwego dłużnika, ustalanie miejsca pobytu, jego aktywów.
 • Prowadzenie bezpośrednich negocjacji, postępowań ugodowych, ustalanie warunków i monitorowanie spłaty należności.
 • Doradztwo prawne, operacyjne i wspieranie wierzyciela na każdym etapie postępowania.
 • Metody, narzędzia i techniki działania.

  • Tworzenie zespołów analityczno-windykacyjnych do prowadzonej sprawy, analiza materiałów i wytyczenie dróg postępowania.
  • Poszukiwanie majątku dłużnika, także ukrytego oraz zbytego.
  • Ustalanie miejsca pobytu dłużnika.
  • Niejawna obserwacja osób, obiektów, pojazdów.
  • Doradztwo prawne, operacyjne i wspieranie Klienta na każdym etapie postępowania.

  Skontaktuj się z nami