Detektyw

Tablica szachów z widocznymi pionkami

Co oferujemy?

 • Zbieranie informacji do spraw karnych, gospodarczych, ubezpieczeniowych, cywilnych, rozwodowych, spadkowych, innych.
 • Prowadzenie śledztw i postępowań w sprawach wymagających merytorycznych wyjaśnień.
 • Poszukiwanie osób zaginionych, ukrywających się, członków rodziny, spadkobierców, innych.
 • Prowadzenie spraw dotyczących zdrady małżeńskiej, przygotowanie dokumentacji dowodowej do spraw rozwodowych .
 • Ustalenia, wywiady środowiskowe, sprawdzanie życiorysów, historii pracowniczej, ustalanie kontaktów towarzysko-biznesowych, sytuacji finansowej.
 • Niejawna obserwacja wskazanych osób i obiektów.
 • Wykrywanie urządzeń podsłuchowych w samochodach i przedmiotach.
 • Ustalanie sprawców złośliwego niepokojenia, gróźb karalnych bądź zniesławienia.
 • Dyskretne sprawdzanie kontaktów dziecka (zagrożenia narkomanią, sektami, prostytucją), kontrola opiekunek i gospodyń domowych.
 • Informatyka śledcza.
 • Metody, narzędzia i techniki działania służące realizacji zadań

  • Tworzenie eksperckich zespołów zadaniowych do konkretnej sprawy.
  • Dokumentowanie zdarzeń, faktów i okoliczności, ocena oraz weryfikacja dowodów.
  • Nadzór merytoryczny nad prawidłowością procedur prowadzonych przez organa ścigania i inne urzędy państwowe.
  • Wykrywanie urządzeń inwigilacyjnych i podsłuchowych.
  • Tworzenie zespołów analityczno-windykacyjnych do prowadzonej sprawy.
  • Badania wariograficzne na „wykrywaczu kłamstw” (biegły sądowy).
  • Niejawna obserwacja osób, obiektów, pojazdów.
  • Informatyka śledcza.
  • Doradztwo prawne, operacyjne i wspieranie Klienta na każdym etapie postępowania.

  Skontaktuj się z nami