Cennik

Tablet z wykresem leżący na biurku

Zawsze mamy dla Ciebie czas

Ceny oferowanych usług każdorazowo są uzgadniane z Klientem. Zależą od stopnia skomplikowania sprawy, użytych środków technicznych i sił służących uzyskaniu skutecznego rezultatu. W sprawach windykacyjnych cena usługi zawiera opłatę wstępną (na poczet bieżących kosztów związanych z pełnym rozpoznaniem dłużnika) oraz uzgodniony procent od zwindykowanego długu.
Porady i konsultacje detektywistyczne są bezpłatne. Nawet jeśli nie skorzystasz z naszych usług po spotkaniu będziesz mieć pełniejszą wiedzę na temat rozwiązania Twego Problemu.

Nasz klient na zawsze pozostaje naszym klientem

Po zrealizowaniu sprawy przedstawiamy Klientowi, szczegółowe sprawozdanie (raport detektywistyczny) z wykonanych czynności podpisane przez licencjonowanego detektywa wraz z zebraną dokumentacją (obserwacja, ustalenia), przedstawiając wnioski służące skutecznemu rozwiązywaniu jego problemów. W razie konieczności zapewniamy również kompleksową obsługę prawną, komorniczą i psychologiczną.

Skontaktuj się z nami