Ochrona Biznesu

Widok na wieżowce z ulicy

Co oferujemy?

 • Rozpoznawanie otoczenia konkurencyjnego firmy, identyfikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom, przeciwdziałanie szpiegostwu gospodarczemu.
 • Pomoc w zakresie doboru i weryfikacji kadr, sprawdzanie danych biograficznych, historii zatrudnienia, ustalanie kontaktów towarzyskich, zawodowych, przestępczych.
 • Wychwytywanie „przecieków informacji” z firmy, ujawnianie źródeł oraz inspiratorów.
 • Sprawdzanie uczciwości i lojalności pracowników, ujawnianie nadużyć w firmie.
 • Wykrywanie urządzeń podsłuchowych w przedmiotach, pojazdach, pomieszczeniach; zabezpieczanie spotkań biznesowych.
 • Prowadzenie wewnętrznych śledztw w sprawach zleconych przez firmę.
 • Przeprowadzenie audytów, w tym audytów bezpieczeństwa.
 • Przeciwdziałanie wrogim atakom ze strony mediów, identyfikowanie mocodawców tych ataków i tworzenie odpowiedniego wizerunku Firmy.
 • Przeprowadzanie badan wariograficznych (biegły sądowy).
 • Organizowanie szkoleń z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony tajemnic firmy.
 • Metody, narzędzia i techniki działania służące realizacji zadań:

  • Tworzenie eksperckich zespołów zadaniowych do konkretnej sprawy.
  • Dokumentowanie zdarzeń, faktów i okoliczności, ocena oraz weryfikacja dowodów.
  • Nadzór merytoryczny nad prawidłowością procedur prowadzonych przez organa ścigania i inne urzędy państwowe.
  • Wykrywanie urządzeń inwigilacyjnych i podsłuchowych.
  • Badania wariograficzne na „wykrywaczu kłamstw” (biegły sądowy).
  • Niejawna obserwacja osób, obiektów, pojazdów.
  • Informatyka śledcza.
  • Doradztwo prawne, operacyjne i wspieranie Klienta na każdym etapie postępowania.

  Skontaktuj się z nami