Informacja Gospodarcza

Dwa laptopy na których pracuje osoba

Co oferujemy?

 • Wywiad gospodarczy, rozpoznawanie i monitorowanie wskazanych firm, ich potencjału finansowego, technicznego, osobowego, ocena wiarygodności handlowej.
 • Ustalanie struktur organizacyjnych, stosunków własnościowych, powiązań personalnych podmiotów gospodarczych.
 • Zbieranie informacji wskazujących na nieuczciwą działalność konkurencji i jej przeciwdziałanie.
 • Zbieranie dowodów o bezprawnym wykorzystywaniu nazw handlowych, znaków towarowych oraz związanych z ujawnieniem tajemnic przedsiębiorstwa.
 • Zdobywanie informacji, dokumentów, przedmiotów, mających istotne znaczenie dla strategicznych interesów firmy.
 • Sprawdzanie osób, badanie ich przeszłości, historii zatrudnienia, powiązań personalnych i finansowych pod kątem potrzeb firmy.

Metody, narzędzia i techniki działania służące realizacji zadań:

 • Tworzenie ekspertskich zespołów zadaniowych do konkretnej sprawy
 • Działania ofensywne w celu uzyskania informacji, dokumentów, przedmiotów, mających żywotne znaczenie dla strategicznych celów Firmy.
 • Dokumentowanie zdarzeń, faktów i okoliczności, ocena oraz weryfikacja materiałów.
 • Wykrywanie urządzeń inwigilacyjnych i podsłuchowych w pojazdach, przedmiotach, pomieszczeniach firmy.
 • Badania wariograficzne na „wykrywaczu kłamstw” (biegły sądowy).
 • Niejawna obserwacja wskazanych osób, obiektów, pojazdów.
 • Zbieranie dowodów wskazujących na nieuczciwą działalność konkurencji.
 • Analiza psychologiczna i charakterologiczna przeciwnika biznesowego.
 • Wykorzystywanie nowoczesnych technik w prowadzonych sprawach.
 • Informatyka śledcza.
 • Doradztwo prawne, operacyjne i wspieranie Klienta na każdym etapie postępowania.

Skontaktuj się z nami