biuro_ochr

 • Ceny oferowanych usług każdorazowo są uzgadniane z Klientem.
 • Ceny zależą od stopnia skomplikowania sprawy, użytych środków
  technicznych i sił służących uzyskaniu skutecznego rezultatu.
 • W sprawach windykacyjnych cena usługi zawiera opłatę wstępną 
  (na poczet bieżących kosztów związanych z pełnym rozpoznaniem
  dłużnika) oraz uzgodniony procent od zwindykowanego długu.
 • Porady i konsultacje detektywistyczne są bezpłatne.
 • Nawet jeśli nie skorzystasz z naszych usług po spotkaniu będziesz
  mieć pełniejszą wiedzę na temat rozwiązania Twego Problemu

 

MAMY DLA CIEBIE ZAWSZE CZAS!

 

Po zrealizowaniu sprawy przedstawiamy Klientowi, szczegółowe sprawozdanie (raport detektywistyczny)
z wykonanych czynności podpisane przez licencjonowanego detektywa wraz z zebraną dokumentacją
(obserwacja, ustalenia), przedstawiając wnioski służące skutecznemu rozwiązywaniu jego problemów.

W razie konieczności zapewniamy również kompleksową obsługę prawną, komorniczą i psychologiczną.


Nasz klient pozostaje na zawsze naszym klientem.