Skuteczne ściąganie długów i należności to sprawa wymagająca doświadczenia i odpowiedniego podejścia. Każda windykacja w naszej firmie poprzedzona jest dokładną analizą, dzięki której opracowuje się sukcesywny plan działania. Każdy Klient ma swoją, odrębną historię, dlatego ważne jest aby do sprawy podchodzić indywidualnie. Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi usługami, zapraszamy do Centrali naszej firmy w Warszawie.

Co oferujemy?

biuro_ochr

 • Profesjonalne dochodzenie zobowiązań i należności finansowych.
 • Czynności windykacyjne poprzedzone dokładnym rozpoznaniem
  sytuacji finansowej i majątkowej dłużnika oraz jego najbliższych.
 • Poszukiwanie nieuczciwego dłużnika, ustalanie miejsca jego pobytu,
  analiza psychologiczna i charakterologiczna opornego dłużnika
  celem doboru adekwatnej taktyki postępowania wobec niego.
 • Prowadzenie bezpośrednich negocjacji, postępowań ugodowych,
  ustalanie warunków i monitorowanie spłaty zaległych należności.
 • Bieżące i aktywne wspomaganie windykacji sądowej i egzekucyjnej. 
 • Działamy wyłącznie w granicach określonych przepisami prawa. 
Metody, narzędzia i techniki działania.

blockbullets Tworzenie zespołów analityczno – windykacyjnych do konkretnej sprawy. blockbullets Merytoryczna ocena, analiza i weryfikacja materiałów sprawy. blockbullets Niejawna obserwacja osób, obiektów, pojazdów. blockbullets Przeprowadzanie polubownych negocjacji przez bezpośrednie kontakty windykatorów terenowych. blockbullets Doradztwo prawne, operacyjne i wspieranie Klienta na każdym etapie postępowania.