Co oferujemy?

biuro_ochr

 • Organizowanie kompleksowej osłony kontrwywiadowczej dla Firmy.
 • Wykrywanie sprawców nadużyć na szkodę Firmy i ich mocodawców. 
 • Rozpoznawanie otoczenia konkurencyjnego Firmy, identyfikacja
  zagrożeń i aktywne przeciwdziałanie szpiegostwu gospodarczemu.
 • Pomoc w zakresie doboru i weryfikacji kadr, sprawdzanie danych
  biograficznych, historii zatrudnienia, ustalanie kontaktów towarzyskich,
  zawodowych, powiązań rodzinnych i związków przestępczych.
 • Wychwytywanie „przecieków informacji” z Firmy, ujawnianie źródeł
  oraz inspiratorów tych incydentów pod kątem ich neutralizacji.
 • Sprawdzanie uczciwości i lojalności podejrzewanych pracowników.
 • Przeciwdziałanie wrogim atakom ze strony mediów, identyfikowanie
  mocodawców tych ataków i tworzenie odpowiedniego wizerunku Firmy.

 

Metody, narzędzia i techniki działania.

blockbullets Tworzenie śledczych zespołów zadaniowych do konkretnej sprawy. blockbullets Wykrywanie urządzeń podsłuchowych w pomieszczeniach, samochodach, komputerach, telefonach; zabezpieczanie spotkań biznesowych. blockbullets Badania wariograficzne na „wykrywaczu kłamstw”. blockbullets Przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa i bezpieczeństwa teleinformatycznego. blockbullets Organizowanie szkoleń z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony tajemnic Firmy. blockbullets Ochrona VIP-ów zabezpieczana przez oficerów – byłych uczestników zagranicznych misji wojskowych. blockbullets Niejawna obserwacja osób, obiektów, pojazdów. blockbullets Informatyka śledcza.