Co oferujemy?

biuro_ochr

 • Wywiad gospodarczy, rozpoznawanie i monitorowanie wskazanych
  firm, ich potencjału finansowego, technicznego, osobowego,
  ocena wiarygodności handlowej podmiotów gospodarczych.
 • Ustalanie struktur organizacyjnych, stosunków własnościowych,
  powiązań personalnych, finansowych przedsiębiorców i osób.
 • Rozpoznawanie nieuczciwej konkurencji, pomoc w jej zwalczaniu.
 • Rozpracowywanie osób, prześwietlanie ich przeszłości, kontaktów,
  życiorysów, pod kątem oceny zagrożeń i korzyści dla Firmy.
 • Zbieranie informacji o bezprawnym wykorzystywaniu nazw handlowych,
  naków towarowych oraz związanych z ujawnieniem tajemnic Firmy.
 • Sprawdzanie dokumentów kredytowych i oświadczeń finansowych
  na potrzeby instytucji finansowych, bankowych, leasingowych, innych.

Metody, narzędzia i techniki działania.
blockbullets Tworzenie ekspertskich zespołów zadaniowych do konkretnej sprawy. blockbullets Działania ofensywne w celu uzyskania informacji, dokumentów, przedmiotów, mających żywotne znaczenie dla strategicznych celów Firmy. blockbullets Niejawna obserwacja wskazanych osób, obiektów, pojazdów. blockbullets Analiza psychologiczna i charakterologiczna przeciwnika biznesowego. blockbullets Wykorzystywanie nowoczesnych technik specjalnych w prowadzonych sprawach. blockbullets Zbieranie dowodów wskazujących na nieuczciwą działalność konkurencji.